Winterlicht

Elke woensdag deel ik een gebedstekst via WhatsApp met een groep van zo’n 150 gemeenteleden en andere geinteresseerden. Vandaag is dat onderstaande gebed in dichtvorm. Met daarbij een foto die ik afgelopen zondag maakte in ‘onze achtertuin’. Op andere dagen deel ik trouwens in die groep een Bijbeltekst met soms een lied, gedicht, foto’s of iets dergelijks.

Voorjaarslicht, bleke zon tussen lege takken
— elk begin is aarzelend en ongewis —
leer ons geduldig te zijn
en te hopen op wat nog niet zichtbaar is.


Zomerlicht, dat als vuur is
— vuur, aan de liefde verwant —
wek in ons het verlangen
om ons te geven aan het leven,
en te branden, maar niet te verteren.
Leer ons de behoedzame liefde
die vriendschap heet.

Najaarslicht, dat de wereld kleurt
— in de boom wachten de vruchten —
zeg ons dat we, werkend en dienend,
rijpe vruchten zullen dragen.

Winterlicht, schaars, kortstondig en kil,
als de donkere dagen komen
en ons hart bang en eenzaam is,
maak ons sterk in de pijn
en bestand tegen mislukking en ontgoocheling.

Frans Cromphout sj (1924-2003) Dichter, Vlaming via www.jezuieten.org

Comments

Comments are closed.

You may also like