Kerstavond

Er werd van de week druk ‘geoefend’ voor de kerstavonddienst (komende donderdag). De dienst start dan om 21.00 en wordt uitgezonden vanuit het Driestar College. Deze twee foto’s laten meteen ook zien waarom de dienst niet vanuit de Herengrachtkerk wordt uitgezonden. De verbouwing is in volle gang. Weet je welkom donderdagavond om 21.00 en vrijdagmorgen om 10.00 via www.gkvleiden.nl. Donderdagavond staan we o.a. stil bij onderstaande tekst.

22Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: 23‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuel geven,’ wat in onze taal betekent ‘God met ons’. 

Mattheus 1:22-23

Comments

Comments are closed.

You may also like