Samen rond het licht

Vanmorgen staken we aan het begin van de dienst vier adventskaarsen aan. Tegelijkertijd staken gemeenteleden in tientallen huizen ook een kaars aan. We lazen in de dienst trouwens uit Jesaja 49. Over licht gesproken….

6Hij zei: ‘Dat je mijn dienaar bent
om de stammen van Jakob op te richten
en de overlevenden van Israël terug te brengen,
dat is nog maar het begin.
Ik zal je maken tot een licht voor alle volken,
opdat de redding die ik brengen zal
tot aan de einden der aarde reikt.’

Jesaja 49:6

Comments

Comments are closed.

You may also like