Metamorfose

De laatste zondag in de Herengrachtkerk ‘oude stijl’ zit erop. Nu volgen een paar maanden waarin de Herengrachtkerk een metamorfose zal ondergaan. Het woord metamorfose had ook een belangrijke rol in de dienst van vanmorgen. Mijn voorganger (Ds. A. de Snoo) stond stil bij een gedeelte uit Filippenzen 2. Je vindt onder de foto enkele verzen uit dit hoofdstuk. Op deze plek sluiten we af met een mooie quote uit de preek. Een quote (met een knipoog) om niet te vergeten tijdens de verbouwing. ‘De ziel is belangrijker dan de zaal.’

Geniet nog een laatste keer van de houten broek op de foto. Want daar gaat de beuk in, zoals de voorganger het raak typeerde.

1Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo’n grote verbondenheid met de Geest is, zo veel ontferming en medelijden, 2 maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. 3Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. 4Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. 5Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. 6Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, 7maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, 8heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. 9Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, 10opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, 11en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader.

Filippenzen 2: 1-11

Comments

Comments are closed.

You may also like