Hutspot

Op de avond van 3 oktober een foto van hutspot. Zoals velen in Leiden dat in dit weekend hebben gegeten. Onder de foto nog de tekst van een psalm, die tijdens de herdenking van Leidens Ontzet ook vaak klinkt. We zullen de psalm morgen niet in de Herengrachtkerk zingen/beluisteren. Wel zullen we danken voor vrijheid en vrede.

Heer, ik wil U uit ‘s harten grond
Prijzen, en overal doen kond
Uw wonderen in alle wijken,
Die niet en zijn om vergelijken.


In U wil ik wezen verblijd;
Dat is mijn vreugd tot dezer tijd.
Uwen naam schoon wil ik ook prijzen
En U met lofzang eer bewijzen.


Omdat door Uwe grote macht
Mijn vijand wijkt en vliedt met kracht,
En dat hij nederleit geslagen,
Door Uw aanschijn zwaar om verdragen. 

Psalm 9 vers 1-3 (Datheen)

Comments

Comments are closed.

You may also like