Uw genade is mij genoeg

Gisteren hebben we een zuster uit de gemeente begraven. Met in de ‘dienst van Woord en gebed’ speciale aandacht voor Efeze 2:8. Ook hebben we met elkaar het Onze Vader gebeden. Het gebed dat een prominente plek in haar kamer had.

Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God;

Efeze 2:8

Comments

Comments are closed.

You may also like