Heel Herengrachtkerk Leest Door!

Na 130 dagen elke morgen een Bijbeltekst (en wat muzieksuggesties) in een WhatsApp-groep met vrij veel gemeenteleden te hebben gedeeld, was het tijd voor wat nieuws. (We lazen de afgelopen maanden trouwens een deel van de Psalmen, het boek Handelingen, het boek Prediker en 2 Johannes. )

En wat is dat nieuws? Nou een offline zomerbijbelleesrooster onder de titel: Heel Herengrachtkerk Leest Door! Er staan zo’n 30 Bijbelteksten in, aangeleverd door gemeenteleden met een korte motivatie. Hoe mooi is dat?

U krijgt een tekst cadeau. Die van komende zondag.

Deuteronomium 33: 1 en 26-29 
1Dit is de zegen die Mozes, de godsman, uitsprak over de stammen van Israël,  voor hij stierf. 
(…) 
26‘Wie, Jesurun, wie evenaart uw God? 
Als een vorst rijdt hij langs de hemel 
en over de wolken, om u te hulp te komen. 
27Van oudsher is God een schuilplaats, 
zijn armen dragen u voor eeuwig. 
Hij dreef uw vijand op de vlucht 
en droeg u op: “Vernietig hem!” 
28Israël mocht in vrede leven, 
Jakob woonde ongestoord 
in een land van koren en most, 
waarop dauw van de hemel neerdaalt. 
29Wie is zo gelukkig als u, Israël? 
Geen ander volk liet de HEER de overwinning. 
Hij is het schild dat u beschermt, 
het zwaard dat u triomfen brengt. 
De vijand moet uw macht erkennen, 
hij zal het stof van uw voeten likken.’ 

Deuteronomium 33: 1 en 26-29 (De Nieuwe Bijbelvertaling, debijbel.nl)

Comments

Comments are closed.

You may also like