Zeevonk

Zondag lezen we tijdens de dienst in de Herengrachtkerk uit Psalm 93. Ik moest er aan denken toen ik afgelopen week in het midden van de nacht bij de zee stond. Al raasde de zee niet, toch waren machtige baren te zien. Dit keer macht door licht.

3De stromen verheffen, HEER,
de stromen verheffen hun stem,
luid verheffen de stromen hun stem.
4Maar boven het geraas van de wijde wateren,
van de machtige baren der zee,
is hoog in de hemel de machtige HEER.

Psalm 93

Comments

Comments are closed.

You may also like