Twee-luik

Een tweeluik van iets, waarvan je een paar maanden geleden niet zou denken dat het bijzonder is: kleine groepen mensen in de kerkzaal. Vorige week gebeurde dat twee keer in de Herengrachtkerk. Er was namelijk een kerkenraadsvergadering in de kerkzaal en later in de week een avond met jongeren uit de Opstandingskerk en Herengrachtkerk. Tijdens die laatste avond lazen we trouwens uit Psalm 139.

HEER, u kent mij, u doorgrondt mij,
2 u weet het als ik zit of sta,
u doorziet van verre mijn gedachten.
3 Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op,
met al mijn wegen bent u vertrouwd.

Psalm 139

Comments

Comments are closed.

You may also like